Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.03.2008 06:45 - РЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: angler Категория: Туризъм   
Прочетен: 59244 Коментари: 11 Гласове:
0

Последна промяна: 01.02.2009 10:42


                           Реките в България       

                    /основни речни артерии / 
www.viastars.eu

Течението на реките в България е насочено към два отточни басейна - Черноморски и Егейски.

Черноморският отточен басейн обхваща 57%

От тях 45% заемат водосборните на дунавските притоци и само 12% от територията му се падат на директно вливащите се в Черно море притоци

Егейският басейн заема 43%.

 

 

Черноморски отточен Басейн

 

Директно вливащи се в Черно море реки са :

Река Батовска

Река Велека

Река Двойница

Река Девня

Река Дяволска

Река Изворска

Река Камчия

Река Караагач

Река Провадийска

Река Ропотамо

Река Резовска

Река Факийска

 

Водосбор на притоците на р. Дунав:

Река Искър – най- дългата река в България -368км.

Река Лом

Река Огоста

Река Вит

Река Осъм

Река Янтра

 

 

 

Егейски отточен басейн

 

Река Марица - 521,6 км.  21084кв.км.- водосборен басейн. Левите притоци на реката събират водите си от Стара планина и Средногорието. Това са реките - Тополница, Луда Яна, Пясъчник, Стряма, Омуровска, Съзлийка и др. Десните и притоци събират водите си от Родопите и по-големите от тях са: Чепинска, Стара, Въча, Чепеларска, Харманлийска.

Река Арда -  241 км.  5201 кв.км.-водосборен басейн до границата

Река Тунджа -  350 км.  7884 кв.км.- водосборен басейн

Река Места - 126 км. 2767 кв.км.- водосборен басейн.По-значителни десни притоци са реките Белишка, Изток, Добринишка, Туфча и Мътница, а леви - Златарица, Матандере, Канина, Сатовчанска Бистрица.

Река Струма - 290 км.  10797кв.км. - водосборен басейн. Нейни десни притоци са реките Конска, Светля, Треклянска, Лебница, Стара и др. и леви - Джерман, Бистрица, Рилска, Благоевградска Бистрица и др.

 

 

 

 

 

А

Река Азмак- Азмак извира от Манастирските и Св. Илийските хълмове и се влива в р. Сазлийка

като неин ляв приток.

Река Айрянска - Тя събира водите на Бриганов дол, Банков дол, Тъмния дол и се спуска през с. Мътеница община Хисаря

Река Айтоска - дължина е 32,5 км с водосборна площ 304,7 кв. км.

Река – извира от пл. Верила, приток на река Струма

Река Арчар- извира от западна Стара Планина, дължина около 60 км., влива се в р.Дунав

Река Арката – приток на р. Струма. Извира от планина Верила

Река Арда - Тя извира от Ардин връх, тече през дълбока долина до турско-българската граница и се влива в Марица на турска територия при гр. Одрин.Дължината на р. Арда до границата възлиза на 241 км. В Арда се вливат към 25 притока. Площта на водосборната й област до границата възлиза на 5201 км2.

Река Ахелой- извира от Карнобатско-Айтоската пл.с дължина 40км, влива се в Черно море

Б

Река Батова-дължина 39км. Влива се в Черно море

Река Баниски Лом- извира на 600 м от връх Чатарлъка /надморска височина 372 м/и е

 е с дължина 56,7 км

Река Батулийска-приток на р. Искър, дължина 40.2 км.

Река Башлийца- приток на Санданска Бистрица

Река Бебреш-извира в Западна Стара планина и тече през Ботевградския проход

Река Бедечка-приток на р.Сазлийка. Извира от Сърнена Средна гора

Река Бели осъм-извира под вр.Левски в Троянския дял на Стара планина

Река Беговица- приток на Санданска Бистрица

Река Бели лом-приток на р.Русенски лом, дължина 142км.

Река Берсинска-приток на р. Струма

Река Бистрица ( Благоевградска Бистрица)-приток на р.Струма, дължина 41км.

Река Бистрица (Витоша)-извира от Витоша връх Скопарник, дължина около 12км.

Река Бистрица (Дупнишка Бистрица)-изира от Рила западните склонове на Вазов връх

Река Бистрица(Пиринска Бистрица)-ляв приток на р.Струма,дължина 53км.

Река Бистрица (Санданска Бистрица)-приток на р.Струма, дължина 33км.

Река Бистрица (Саволенска Бистрица)-приток на р.Струма, дължина 51км.

Река Бистрица (Чечка или Плетенска река)- приток на р.Места, дължина 48.8 км.

Река Блато- приток на р.Искър

Река Ботуня – приток на р. Огоста, дължина 69км.

Река Брезнишка – приток на р.Места

Река Бъндерица-след сливането си с р.Демяница образува р. Глазне, дължина 13км.

Река Бързия – приток на р.Огоста, дължина 35км.

Река Бяла река (Източни родопи)-извира до село Черничево община Крумовград

Река Бяла река (Карловско)- приток на р. Стряма, дължина 37км.

В

Река Велека - Река Велека извира в Турция близо до турско-българската граница и се влива в Черно море близо до Синеморец.  Общата дължина на реката е 147км, като 24 км са на турска територия а,123 км - на българска. Площта на водосборната област е 955 кмІ.

Река Велика – приток на р. Резовска

Река Ведена-извира от югоисточните склонове на Витоша

Река Веселина-приток на р.Лефеджа, дължина 25 км. Извира в Елено-Твърдишката планина

Река Влахина-ляв приток на р.Струма, дължина 27 км.

Река Вит - За начало на реката е приет основният й приток - р. Бели Вит, в който под гр. Тетевен зауства р. Черни Вит. И двата притока извират от северния склон на Златишко-Тетевенската част на Стара планина. Общата дължина на реката е 189 км, а средният наклон - 9,60 /00 . Водосборната й област, с площ 3220 км2. Броят на притоците е малък. Река Вит има около 10 притока с дължина 10 km.

Река Витбол-извира от вр. Голям Бабин нос в Западна Стара планина и се влива в р.Дунав 

Река Видима- извира в Централна Стара планина под вр.Ботев и се влива в р.Росица

Река Височица-ляв приток на р.Темска, на Българска територия с дължина 16.7 км.

Река Владайска-река в София приток на р.Искър

Река Вуканщица-приток на р.Ерма

Река Вучина бара- приток на р.Ерма

Река Въча- приток на река Марица

Река Върбица- приток на р.Арда, дължина 98 км.

Г

Река Габровница – приток на р. Искър извира в подножието на масива Триглав

Река Георгийска -  приток на вливащата се в Струма р.Влахина

Река Глазне – води началото си от сливането на р.Бъндерица и р.Демяница в Пирин

Река Горица -  приток на вливащата се в Струма р. Джерман

Река Голяма Камчия -  приток на р.Камчия извира в източна Стара планина

Река Градевска- приток на р.Струма

Д

Река Демяница- Намира се в Пирин.Под името Валявица води началото си от Валявишките езера. Общата дължина на река Демяница до сливането с Бъндерица е 13-14 км.

Река Девня-извира от Девненските извори

Река Двойница- Тя води началото си на север от с. Доброван на 1,5 км под в. Балиова чука

Река Джулюница-извира от Елено-Твърдишката Планина.Дължина 69км.Продължава като се обедини със Стара река като река Лефеджа и се влива в Янтра.

Река Добринишка- приток на р.Места

Река Доспат-извира от Розов връх в Родопите. Влива се в р.Места при с.Борово в Гърция. Има водосборна площ 633,5 кмІ.

Река Драговищица-извира от планината Мусул в Събрия и се влива р.Струма Кюстендилско

Река Дяволска-извира от Странджа и се влива в Черно море

Река Дяволска - приток на река Струма

Река Джубрена - приток на река Струма

Е

Река Ерма- извира в Сърбия и се влива в р.Нишава Сърбия. В България влиза при с.Стразимировци и напуска след с. Бераинци

З

Река Зла река- приток на р.Видима

Река Златна Панега-  приток на р.Искър. Извира до с.Златна Панега от най-големия карстов извор в България , дължина 50,3км.

Река Златарица-приток на р.Места

И

Река Искрецка- приток на р. Искър. Извира от карстовия извор Душника при с. Искрец

Река Искър - Река Искър е най-старата река на Балканския полуостров. Тя е единствената река запазила първоначалната си посока след станалите по-късно големи промени на земната повърхност. Древното й име е Оскиос и по-късно Ескус.

Водосборът на р.Искър е 8646 км2 . Искър се образува от три реки: Черни, Леви и Бели Искър. За начало се приема р.Прав Искър – приток на Черни Искър, който води началото си от Чамовското езеро на кота 2500 м. под вр.Дамга в Рила. Река Искър е най-дългата река в България – 368 км. Води началото си от Рила , от Беломорския басейн, тече от юг на север и се влива като десен приток на р.Дунав. Има 25 притока с дължина над 15 км.

К

Река Камчия-  Река Камчия в миналото се е наричала Тича. Реката и нейните притоци заемат района между разклоненията на Източна Стара планина.  Тя се образува от Голяма и Луда Камчия, като за условно начало е приета Голяма Камчия. Река Камчия води началото си от Лиса планина. Общата водосборна площ на поречието е 5358 км2.Камчия има 245 км дължина със среден наклон 2,9 промила

Река Канина-приток на р.Места

Река Калник - с дължина 41 km - приток на река Вит

Река Каменска - с дължина 49 km - приток на река Вит

Река Ковачица- приток на р.Благоевградска Бистрица

Река Козишка-приток на р.Двойница

Река Кочанска- приток на р.Доспат

Река Конска ( Граовска)- Приток на р.Струма исвира от Завалската пл.,дължина около 30 км.

Река Костелска-извира в Еленския балакн

Река Крумовица - с дължина 58 км - приток на река Арда

Река Крива река – приток на Провадийска река

Река Кулиджийска - приток на река Арда

Река Куманица-приток на р. Черни осъм. Извира да вр. Амбарица

Река Куса- приток на р.Ерма

Л

Река Лом- десен приток на р.Дунав. Извира в подножието на вр.Миджур в Западна Стара Планина

Река Лакатница- приток на р.Искър

Река Лопушница – приток на р.Росица

Река Лебница-десен приток на р. Струма извира южно от  Огражден - връх Огражденец в Македония, дължина 50 км.

Река Лева река- приток на Витошка Бистрица

Река Луда Камчия-най-големия приток на р. Камчия, дължина201 км.Водосборна област 1612 кв.км.

Река Луда Яна-приток на р. Марица, дължина 74км.Влива се в р. Марица при с. Синитово Пазарджишко

Река Луда река-приток на р. Марица извира в Южните Родопи в Северна Гърция

М

Река Марица-най-пълноводната река в Бълг  ария. Извира от Маричините езера в Рила, дължина 521,6 км. Водосборния и басейн е 21084кв.км.

Река Малък Искър- ( 85,5 км), приток на р. Искър

Река Малка река - приток на река Арда

Река Мараш -  приток на река Тунджа

Река Мандалина-ляв приток на р.Бели Лом Разградско

Река Места- образува се при сливането на Бяла и Черна Места над Якоруда.Дължината до границата с Гърция е 126 км. Река Места има около 25 притока

Река Мийковска(Боровщица)- извира в Еленския Балкан, дължина около 12 км.

Река Мозговица- приток на Санданска Бистрица

Река  Мочурица - дължина 86 км – приток на река Тунджа

Река Мъглижка-извира в Централна Стара Планина, дължина около39 км. и водосборен басейн от 69.3 кв.км.

Река Мътница-приток на р.Места

Н

Река Негованка-извира северозападно от вр. Китка до с.Идилеводесен приток на р. Росица,дължина 46.3 км. и водосборен басейн от 172,7кв.км.

Река Нишава-извира източно от вр.Ком и десен приток на р. Южна Морава(Българска Морава) дължината й е 40 километра а, водосборната площ на реката в България е 191 кв. км.

О

Река Острешка- приток на р.Видима

Река Огоста-извира в Язова планина като в начало се нарича р.Чипровска, дължина 144км. Водосборна област 732 km2с  и е със значителен брой притоци. Образува се от многобройни потоци в Чипровската планина тече през тясна долина до гр. Монтана, след това навлиза в Дунавската равнина и при гр. Оряхово се влива в Дунав. За нейно начало е приета р. Чипровска. Има около 40 притока.

Река Осъм –образува се от сливането на Черни и Бели Осъм, като за начало се  приема р.Черни Осъм извиращ в Троянския дял на Стара Планина - дължина 314 км, а водосборната ѝ област има площ 2 820 кмІ.Влива се в р.Дунав близо до гр. Никопол.

Река Осъм се образува от сливането на Черни и Бели Осъм, като за начало е приет Черни Осъм.  След събирането на р. Ч. Осъм с Бели Осъм малко под гр. Троян реката носи името само Осъм.

П

Река Панаирдере-

Река Палакария – приток на р. Искър,дължина 39,2 км.

Река Пещера(Мусинска)-десен приток на р. Негованка

Река Перловска-пресича гр.София

Река  Петровска - приток на река Струма

Река Пикла –ляв приток на р. Пясъчник

Река Поповска - приток на река Тунджа

Река Пръскалска- приток на р.Видима

Река Провадийска – Извира близо до село Добри Войниково на надморска височина 426 м. Влива се в Белославското езеро. Тя е дълга 119 км, а водосборната ѝ област има площ 2 132

Река Пряка -  приток на р.Искър

Река Пясъчник - Започва от язовир Пясъчник и се влива в р.Марица

Река Пукнатата река – община Хисаря. Извира под Марков Камък.  В нея се вливат Тополов дол, Кастранджиев дол, Клисав дол, Лала дере и редица др. по-малки дерета. В района на с. Паничери двете реки се сливат и образуват р. Пикла.

Р

Река Ретиже – приток на р. Места

Река Резовска – извира от Турската част на Странджа. Дължина 112 километра. Водосборният й басейн обхваща 738 квадратни километра, от които 183 квадратни километра в българска територия.

Река Рилска – ляв приток на р. Струма. Извира от Рибните езера в Рила.Дължина  51 км.а водосборния й е  392 km2, среден годишен отток 6,2 м3, /сек.

Река Ропотамо – извира в Странжа и се Влива в Черно Море, дължина 48,5 км.

Река Росица – извира от Калоферската планина, дължина 164 km, а водосборната ѝ област има площ 2265 kmІ.

Река Росенска – приток на р.Ропотамо

Река Русенски лом -

Река Русокастренска-

Река Руховска-

С

Река Сазлийка -

Река Светля – десен приток на р. Струма На мястото където се влива в р. Струма е изграден яз. Пчелина

Река Сестримска -

Река Синанишка – приток на Влахина река

Река  Синаповска - дължина 55 км - приток на река Тунджа

Река Сливнишка река - приток на р. Искър, дължина 38,1км.

Река Славова - приток на р.Благоевградска Бистрица

Река Средецка-

Река Стара река (Търновско)-

Река Стари Иск ър - приток на р. Искър, дължина 65,2 км.

Река Стара река - приток на Витошка Бистрица

Река Струма- Река Струма води началото си от южните склонове на Витоша на 2180 м надморска височина, което е на около 0,6 км южно от Черни връх. Струма тече на юг и напуска българската територия при с.Кулата на кота 62 м н.в. Дължината на реката от извора до границата е 290 км, което я поставя на пето място по дължина сред българските реки след Искър, Тунджа, Марица и Осъм. Водосборът на р. Струма е 10797 км2. Река Тунджа приема към 50 притока.

Река Струмешница-

Река Стряма- приток на река Марица

Река Стърна- приток на р.Видима

Река Сърнена-приток на р.Доспат

Река Сушица- ляв приток на р. Негованка

Река Сърчалийца – приток на Санданска Бистрица

Т

Река Тимок- десн приток на р.Дунав. Извира на северозапад от вр. Миджур в Берковишкия дял на Стара планина, дължина 189 км. Погранична река между България и Сърбия в продължение на 15 км. Влива се в р. Дунав. Водосборната и площ е 4666 кв.км.

Река Тополница- приток на река Марица. Образувасе при сливането на р. Крива река и р.Бунайска в Средна гора, дължина 95 км.

Река Треклянска- десен приток на р. Струма

Река Тунджа- извира в Централна Стара Планина.Дължината и до Българо-Турската граница е 350 км. Водосборната област на р.Тунджа до границата е 7884 кмІ. По течението на реката са изградени 2 големи язовира – яз. Копринка (бивш Георги Димитров) и яз. Жребчево.Влива се в р. Марица на Турска територия.

Река Тученица - с дължина 35 km – приток на река Вит

У

Река Уваджик - приток на река Арда

Ф

Река Факийска

Река Фъндъклийска -

Х

Река Хаджийска-

Река Хлебаровска

Река Хърсовска - приток на р.Благоевградска Бистрица

Ц

река Църна – приток на река Струма

Ч

Река Чепеларска – приток на река Марица

Река Чепинска- десен приток на р. Марица. Извира под името Бистрица под вр.Сребрен в Западни Родопи, дължина 82,7 километра.

Река Черешовска - приток на река Арда

Река Черна- ляв приток на р. Арда. Извира от връх Голям Перелик в Родопите, дължина около 48км.

Река Черни Осъм – извира в Троянския дял на Стара планина и след сливането си с р.Бели Осъм продължава като р. Осъм

Река Черна Места – извира в Източна Рила на около 2620 м. надморска височина, дължина 23,3км. общата площ на водосборния басейн е 164 кв.км. След сливането си с р. Бчла Месат продължава като р. Места

Река Чупренска

Я

Река Ягула-

Река Янтра- Води началото си от връх Хаджи Димитър, приблизително на 1 340 м. надморска височина, е дълга 285 км. и при около 18 м. надморска височина се влива в р.Дунав. Водосборната площ възлиза на 7 862 кв.км. По размер на водосборна площ поречието на р.Янтра е второ по големина в Дунавския район.  Р.Янтра има тридесет притока с дължина над 10 км. По големи от тях са: р.Росица дълга 164 км. и водосборна площ 2 265 кв.км., р.Стара река (р.Лефеджа) - 92 км. с площ 2 424 кв.км., р.Джулюница - 85 км. с площ 892 кв.км. и др.

Река Яновска - приток на Витошка Бистрица

Река Ябланица - приток на р.Ерма

Река Ярловска - приток на р.Ерма

 

Извинявам се  за непълната информация и ако има допуснати неточности в горепосочените данни. Ако има такива очаквам Вашите коментари.

 

Благодаря Ви !

 

Кой път да поема от тук? - попита Алиса.
- Зависи къде искаш да стигнеш - отговори Усмихващият се котарак.
- Няма значение - отвърна Алиса.
- Тогава няма значение и кой път ще поемеш - усмихна се загадъчно Котаракът.
- ...стига да стигна някъде - допълни Алиса.
- О, това със сигурност ще се случи, каза Котаракът, стига да вървиш достатъчно дълго.

 Луис Карол

 Тагове:   България,


Гласувай:
0
01. анонимен - mnenie
03.09.2009 22:02
благодаря за информацията. Полезна е за мен
цитирай
2. анонимен - komentar
08.11.2009 15:30
az sa6to blagodqrq :) mnogo mi pomogna informaciqta
цитирай
3. анонимен - за реките
12.11.2009 11:13
Дали ще се роди поколение - Българи, който да се погрижат - сърцато, за реките и природата на България !?
Трябва да се инициаира международна конвенция за замърсяването на река Дунав,защото потърпевши сме ние,Румъния и Черно море....
Същото се отнася и за нашите реки,който безогледно се унищожават и отравят.
За да придобие човек представа за състоянието на реките ни в цялата страна достатъчно е да погледне реките на Витоша - задръстени със стари гуми,пластмасови отпадъци,дюшеци,обувки,пружини,мебели,моторно масло...
В 21 век нямат канализация...х-л Щастливеца 30 г.стой, като след бомбандировка,а за Камената река ще се хвърлят милиони,за да я унищожат и съсипят,за да не остане нищо за следващите поколения. Това са истинските врагове на България,българоубиици...на тях трябва да им се издаде еднопосочен билет,за да напуснат РБ и никога да не се връщат.В България трябва да останат единственно и само хората милеещи за тази Родина,който я пазят и ще я съхранят за поколенията!!!
цитирай
4. анонимен - вода
06.02.2010 17:32
яки реке яко яко яко
цитирай
5. анонимен - mi bivaaa
14.03.2010 17:44
mnoo e qk
цитирай
6. анонимен - cufinka__
24.03.2010 21:09
Много
полезна информация!
цитирай
7. анонимен - cufinka__
24.03.2010 21:10
Много БЛАГОДАРЯ!
цитирай
8. анонимен - МИНИ-МОН
17.06.2010 20:43
Благодаря за информацията която предоставяте
цитирай
9. анонимен - ExTReMe
31.01.2011 00:12
mersi mnogo za tazi informaciq tova mi trqbvashe
цитирай
10. анонимен - za reka Batova
11.02.2011 14:15
здравейте! интересува ме от къде извира река Батова,от къде минава преди да се влее в Черно море и кои са и протоците. Има една рекичка в с.Куманово която отива към Орешак и подозирам че се влива в Батова река. ако има и някаква схема на реката ще е още по-добре!:)
цитирай
11. анонимен - Hi
26.11.2011 10:52
Hello. <a href=http://kaleostra.info/>kaleostra</a>
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: angler
Категория: Туризъм
Прочетен: 425285
Постинги: 15
Коментари: 155
Гласове: 115
Архив
Календар
«  Октомври, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031